SHARE:

Kolmas pohjoismainen datajournalismikonferenssi

Esitelmäkutsu

Esitelmäkutsun eräpäivää on jatkettu perjantaihin 15. tammikuuta 2016.

Datajournalismi sekä laskennallinen journalismi on kehitetty hyödyntämään laajojen tietomäärien, helppokäyttöisten tietotyökalujen sekä ohjelmointiosaamisen luomia uusia mahdollisuuksia.

Helsingin yliopistossa järjestetään huhtikuun 21. päivänä 2016 kolmannen pohjoismaisen datajournalismikonferenssin (NODA16) akateeminen esikonferenssi, jossa jaetaan ideoita ja keskustellaan tuoreimmasta laskennallista journalismia sekä journalistisia innovaatioita koskevasta kirjallisuudesta.

Huhtikuun 22.–23. päivänä NODA16 tuo Helsingissä yhteen datajournalisteja, tutkivia toimittajia, muita median ammattilaisia, yrittäjiä, opiskelijoita ja akateemisia tutkijoita.

Ensimmäiset data- ja laskennallista journalismia koskevat akateemiset tutkimukset julkaistiin noin viisi vuotta sitten. Toistaiseksi datajournalismitutkimus on pääasiassa keskittynyt kartoittamaan datadeskien rutiinia johtavissa angloamerikkalaisissa toimituksissa. Tutkimusta on tehty myös maakohtaisesti esimerkiksi Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja Belgiasta.

Tätä voi kutsua datajournalismitutkimuksen ensimmäiseksi aalloksi. Seuraavan, entistä yhteistoiminnallisemman ja nyanssoidumman aallon luomiseksi NODA16 kutsuu artikkeleja, jotka keskittyvät mutta eivät välttämättä rajoitu alla oleviin teemoihin ja kysymyksiin:

  • Mobiili datajournalismi
  • Datajournalismi pienemmissä uutistoimituksissa
  • Datajournalismin etiikka
  • Datajournalismin teoriat ja mallit
  • Datajournalismin tutkimusmetodit
  • Datajournalismikoulutus
  • Datajournalismi ja turvallisuus
  • Dataviestintä
  • Robottien tekemä journalismi
  • Miehittämättömiä lennokkien (drone) avulla tehty journalismi

Parhaat tutkimusartikkelit julkaistaan The Journal of Media Innovations –lehden erikoisnumerossa.

Artikkeleja käsittelevien tilaisuuksien lisäksi tapahtuman organisointikomitea varaa aikaa erityistyöryhmille, joissa laaditaan uusia yhteisiä tutkimusehdotuksia datajournalismista ja viestinnästä.

Tapahtumassa kuullaan myös tietoa ja valtaa käsittelevä keynote-puhe Birmingham City University –yliopiston professorilta Paul Bradshaw’lta.

Esitelmäkutsu päättynyt

Tieteellinen komitea käy läpi kaikki saamansa pidennetyt abstraktit, jonka jälkeen ne arvioidaan nimettömien arvioitsijoiden toimesta. Hyväksytyn abstraktin pohjalta pyydetään esitelmää konferenssiin.

Lähetetyt abstrakti

Kirjoittajat saavat arvion tekstistään (hyväksyminen tai hylkääminen) viimeistään 29. tammikuuta 2016. Vain yksi teksti kirjoittajaa kohden sallitaan.

Yhteys: turo.i.uskali at jyu.fi


Tieteellisen komitean jäsenet

Puheenjohtaja: Johtava tutkija, dosentti Turo Uskali, viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Suomi

Varapuheenjohtaja:  Vanhempi yliopistonlehtori, Ester Appelgren, Södertörnin yliopisto, Ruotsi 

Professori Astrid Gynnild, Bergenin yliopisto, Norja

Professori Ari Heinonen, Tampereen yliopisto, Suomi

Professori Epp Lauk, Jyväskylän yliopisto, Suomi

Apulaispofessori Kirsten Mogensen, Roskilden yliopisto, Tanska

Yliopistonlehtori Carl-Gustav Lindén, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto, Suomi